Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Juridiske betingelser

Denne hjemmesiden er publisert av Yara Praxair og kan bare brukes for informasjonsformål. Når du går inn på og bruker denne internettsiden, forplikter du deg samtidig til å godta de betingelser som er fastsatt i denne erklæringen. Du forplikter deg også til å følge alle andre restriksjoner som finnes på denne hjemmesiden.

Yara Praxair gir deg tillatelse til å lese og laste ned informasjonen ("Materialet") på denne hjemmesiden kun for personlig, ikke-forretningsmessig bruk. Denne tillatelsen er ikke en overføring av eierskap av Materialet, og kopier av Materialet kan ikke endres på noen måte eller reproduseres eller offentliggjøres eller distribueres eller brukes på noen måte for offentlige eller forretningsmessige formål.

Yara Praxair garanterer ikke at informasjonen som vises på denne hjemmesiden er nøyaktig eller fullstendig eller at råd, meninger, uttalelser om annen informasjon er pålitelig. Verken Yara International eller noen av datterselskapene påtar seg noe ansvar for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser. Yara Praxair garanterer ikke at denne hjemmesiden eller serverne er uten virus eller eventuelle andre skadelige elementer.

Materialet inneholder ikke et tilbud om å selge, eller en oppfordring til å kjøpe, verdipapirer og må ikke brukes som grunnlag for en eventuell investeringsbeslutning.

Denne hjemmesiden til Yara Praxair tilbyr lenker til andre hjemmesider. Verken Yara Internatioal eller noen av datterselskapene er ansvarlig for innholdet i tilknyttede hjemmesider og påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med tilgang til og bruk av disse hjemmesidene.

Denne erklæringen er i henhold til norsk lov.